Układ pomiarowy regenerowanego filtra

Maszyna posiada układ pomiarowy regenerowanego filtra,
który umożliwia pomiar stanu przed i po regeneracji.