Układ suszenia strumieniem gorącego powietrza

Maszyna wyposażona jest w układ suszenia
strumieniem gorącego powietrza z możliwością
regulacji czasu i temperatury. Faza suszenia jest
konieczna dla prawidłowej regeneracji filtra, usuwa
resztki wody pozostałe we wnętrzu filtra.