Mycie hydrodynamiczne

W procesie regeneracji maszyna wykorzystuje efekt mycia
hydrodynamicznego, który polega na pulsacyjnym
podawaniu sprężonego powietrza do układu wypełnionego
cieczą aktywną.